Afbouw

Naast de bouw van casco’s heeft Scheepswerf Made BV zich tevens toegelegd op de gehele afbouw van vaartuigen. Scheepswerf Made BV bouwt dan in nauwe samenwerking met de daartoe geselecteerde toeleveranciers het vervaardigde casco verder af tot een bedrijfsklaar vaartuig.
Zoals eerder genoemd voert Scheepswerf Made BV hierbij, indien gewenst,  "turn-key” projecten uit en vervult hierbij de rol van hoofdaannemer. Dit biedt voor de klant duidelijkheid, of er nu vragen zijn over de bouw van het casco of over de afbouw. Onze opdrachtgever heeft altijd één en hetzelfde aanspreekpunt binnen Made BV. Detail- engineering en basis ontwerpen vindt eveneens plaats in eigen huis en komt met behulp van moderne digitale middelen tot stand.

Copyright Scheepswerf Made BV, 2018 - Algemene Voorwaarden - Disclaimer